Tietosuoja & GDPR

Yleinen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) / Rekisteri- ja tietosuojaseloste - Lisätiedot verkkokauppaohjelmiston GDPR -asioista.

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 15.11.2019.

1. Rekisterinpitäjä

  • Acusys Oy (Y-tunnus: 2084310-1) Lääkärinkatu 10, 67100, Kokkola
  • Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö - Timo Viitala, timo@acusys.fi, 0400 0666900

2. Rekisterin nimi

Acusys Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot ja miksi?

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valinnaisesti y-tunnus.

Asiakkaiden tunnistamista, laskutusta ja yhteydenpitoa ja kirjanpitoa varten.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta seuraavilla tavoin: asiakas itse ilmoittaa sähköisesti tai puhelimitse. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain verkkokaupan teknisen palvelun järjestämiseksi.

 5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää osoitteeseen timo@acusys.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen timo@acusys.fi Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).